Van het Federatiebestuur

Beste gildebroeders en gildezusters, 


De jaarlijkse hoofdliedendag zou in 2020 "Noordbrabantse Federatiedag" worden genoemd, oftewel "Federatiedag". Deze was gepland op zaterdag 10 oktober. In het voorjaar werden de gilden genoodzaakt hun activiteiten te staken en de toernooien en gildedagen werden geannuleerd. Hoopvol dacht 
de NBFS in het najaar weer alle aandacht aan de gilden te kunnen schenken, zou het een federatiedag "voor en door de gildebroeder" moeten worden, het thema zou zijn "Trots op onze gilden". Maar al heel snel was duidelijk dat ten gevolge van de coronamaatregelen het samenzijn nog niet mogelijk zou zijn. De federatie heeft gezocht naar een manier om toch even dichterbij te kunnen zijn, al is het digitaal, en stuurt u drie filmpjes. Klik de link aan voor deze filmpjes. 


Toespraak door Jos Verbeeten https://youtu.be/-PFT0h2ucj8

Toespraak door Monseigneur de Korte https://youtu.be/YmIbYfHqyj8

Afscheidsvendelgroet voor Wim van de Donk https://youtu.be/rEqn25dBFYU


Namens alle bestuursleden van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden wensen wij onze gildebroeders en gildezusters creativiteit om toch het broederschap invulling te geven. Wij wensen u alle gezondheid, voor uw familie en naasten, alle kracht en volharding.  


NB: Aan de gildes verzoeken wij relevante informatie aan de kringsecretaris door te geven.

De kalender met gildefeesten en toernooien zal op deze website up-to-date worden gehouden.

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op: dinsdag 22 december 2020

Disclaimer (Gebruikersverklaring) | Copyright (Auteursrecht) | Privacy Policy (c) 2003 - 2020 by Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden